www.tvs.vn
Tổng GTGD: ...   GDTT: ...
00:00:00
 
VN-Index
HNX-Index
UPCOM-Index
VN30-Index
  
VN-INDEX
HNX-INDEX
UPCOM-INDEX

Mã CK

Trần

Sàn

T.C
Bên mua
Khớp lệnh
Bên bán

 Tổng KL

Cao

Thấp

TB
ĐTNN
KL 3
Giá 3
KL 2
Giá 2
KL 1
Giá 1
 Giá
 KL
 +/-
Giá 1
KL 1
Giá 2
KL 2
Giá 3
KL 3 
Mua  
Bán
Room
XXX36.231.633.9131.61031.733.0233.51533.6500
Smiley face